Kryptosanasto
Oppaat

Kryptosanasto

Kryptovaluuttojen maailmaan saapuessa sen sanasto voi tuntua erityisesti uudelle sijoittajalle ylitsepääsemättömältä. Tätä vaikeuttaa entisestään se, ettei suurta osaa termistöstä ole käännetty virallisesti suomeksi. Keräsimme alle olennaisimmat kryptoskenessä viljellyt termit aakkosjärjestyksessä. 

Airdrop

Uuden kryptovaluutan markkinointikeino, jossa kyseistä valuuttaa jaetaan ilmaiseksi.

Altcoin

Kryptovaluutta, joka ei ole Bitcoin. Tulee sanoista Alternative Coin suom. vaihtoehtoinen kolikko.

ATH 

Kurssihuippu. Tulee sanoista All time high.

ATL

Kurssipohjat. Tulee sanoista All time low.

Avain

Kryptolompakon ”pin-koodi”, joka vaaditaan vahvistamaan siirto kryptovaluuttaa lompakosta toiseen. 

Bear market

Laskeva markkina

BIP

Parannusehdotus Bitcoiniin. Tulee sanoista Bitcoin improvement proposal

Block

Suomeksi lohko. Osa lohkoketjua, johon tietoa varastoidaan.

Bull market

Nouseva markkina.

DAO

Hajautettu itsenäinen yhteisö (eng. Decentralized Autonomous Organization). Käytännössä yritys, jonka päätöksistä vastaavat käyttäjät hallituksen sijaan.

Dapp

Hajautettu sovellus (eng. Decentralized application). 

Decentralized

Hajautettu. Ei keskitetyn tahon hallussa.

DeFi

Hajautettu finanssimaailma. Lohkoketjua hyödyntävä rahoitusmaailma ilman keskitettyjä tahoja, kuten pankkeja.

DYOR

Do your own research. Eli tee asiasta oma tutkimuksesi. Usein viljelty toimenpide, joka kehotetaan tekemään ennen kryptovaluuttoihin sijoittamista.

Enimmäislevikki

Kryptovaluutan protokollassa ilmoitettu maksimimäärä, jota kyseistä valuuttaa tullaan louhimaan. Tulee englanninkielisistä sanoista Max supply. Fiat-valuutoilla ei ole enimmäislevikkiä, sillä keskuspankit voivat laskea valuuttaansa liikkeelle poliittisista, taloudellisista tai mistä tahansa muusta syystä.

Fiat-valuutta

Rahaa, joka ei pohjaudu mihinkään, vaan sen arvo perustuu siihen, että sen käyttäjät uskovat siihen. Esimerkiksi euro tai dollari nykymuodossaan. Fiat tulee latinankielisistä sanoista Tapahtukoon näin. Vuoden 1971 jälkeen kun presidentti Richard Nixon irrotti dollarin kultastandardista, myös dollariin sidotut valuutat muuttuivat fiat-valuutoiksi. Kultastandardin aikaan dollarin seteleillä pystyi lunastamaan halutessaan vakiomäärän kultaa ja muilla valuutoilla vakiomäärän dollareita. Kaikki valuutat olivat siis suoraan tai epäsuorasti sidottu konkreettiseen kultaan.

FOMO

Fear of missing out. Tunnetila, joka tulee usein nousevan markkinan yhteydessä, mikäli et vielä sijoittanut nousevaan kohteeseen. FOMO on kryptomaailmassa myös varsin käytetty markkinointikeino, millä houkutellaan varsinkin piensijoittajia mukaan ”ennen seuraavia nousuja”.

Fork

Lohkoketjun haara. Haarautuessa alkuperäinen lohkoketju jakautuu kahtia. Yleensä seurausta lohkoketjun protokollaan liittyvistä yhteisön erimielisyyksistä. Uusi lohkoketju sisältää eri säännöt, uuden enimmäislevikin tai esimerkiksi uuden lohkokoon. Esim. Ethereum ja Ethereum Classic tai Bitcoin ja Bitcoin Cash.

FUD

Epävarmuus markkinoilla. Sen aiheuttajana on useimmiten negatiiviset uutiset tai spekulointi tulevista, negatiivisista muutoksista. Tulee sanoista Fear, Uncertainty & Doubt.

Hajautettu

Katso decentralized.

Hash

Vapaa suomennos tiiviste, joka on olennainen osa kryptografiaa ja -valuuttoja. Tiiviste muuttaa ennaltamääräämättömän määrän syötettyä dataa ennaltamäärättyyn muottiin. Muuttamalla syötetyn datan merkkimäärää vain yhdellä merkillä, uuden tiivisteen tulee olla täysin irrallinen aiemmasta tiivisteestä. Tiiviste toimii yhdensuuntaisesti, joten sen avulla ei voi päätellä alunperin syötetyn datan sisältöä. Tiiviste on tunniste jokaiselle lohkolle, joten edeltävän lohkon tiiviste ja aikaleima lisätään aina myös seuraavaan lohkoon. Tämän vuoksi tiiviste on kunkin lohkon digitaalinen tunniste.

Hash rate

Olennainen mittari, joka kertoo lohkoketjun turvallisuuden tasosta. Hash rate on kaikkien lohkoketjun aktiivisten louhijoiden yhteenlaskettu työmäärä, jota kullakin hetkellä käytetään uuden lohkon löytämiseen. Mitä suurempi se on, sitä enemmän louhintaan osallistuvia tietokoneita pyrkii löytämään seuraavan lohkon. 

Hodl

Tarkoituksenmukaisesti väärin kirjoitettu sana hold. Lähtöisin vuodesta 2013, kun nimimerkki GameKyuubi kirjoitti eräälle Bitcoin-foorumille I AM HODLING. Hänen uskotaan olleen vahvassa humalatilassa.

Konsensusmekanismi

Kutsutaan myös nimellä konsensusalgoritmi. Tekninen sääntökirja, jota kryptovaluutan toimintaan osallistuvat tahot noudattavat. Tällä taataan kryptovaluutan turvallisuus sekä olemassaolo. Esimerkiksi työntunniste (Proof of Work) tai rahan tunniste (Proof of Stake).

Kryptovaluutta

100% digitaalinen valuutta, jonka toiminta perustuu kryptografiaan. Lue lisää täydestä artikkelistamme.

Lohkoketju

Hajautettu tietokanta, joka koostuu lohkoista, ja jonne lohkoketjun tieto rekisteröidään. Lohkoketju on kuin mikä tahansa muu perinteinen tietokanta, mutta se ei ole keskitetyssä järjestelmässä. Esimerkiksi terveydenhuollon potilastiedot voisivat olla lohkoketjussa perinteisen keskitetyn tietokannan sijaan. Olennainen osa tulevaisuuden teknologiaa.

Louhinta

Lohkoketjun louhijat pyrkivät selvittämään äärimmäisen monimutkaisia matemaattisia yhtälöitä. Louhinnan avulla uusia kolikoita lasketaan liikkeelle lohkoketjuun ja täten kierrossa olevien kolikoiden määrä kasvaa.

Maksimalisti

Henkilö, joka uskoo ja sijoittaa vain yhteen kryptovaluuttaan. Tunnetuin maksimalistimuoto on Bitcoin-maksimalisti.

Mining

Katso kohta Louhinta.

Multisig

Kryptovaluuttojen säilytystapa, joka vaatii useamman kuin yhden henkilön henkilökohtaisen avaimen (private key) siirtämään valuuttaa. Tyypillistä, mikäli valuutta on useamman kuin yhden henkilön omistuksessa tai mikäli valuuttaa on huomattava määrä. Parannettu turvatoimenpide siltä varalta, että yksi avain esimerkiksi katoaa. Useimmiten siirtoja varten avaimia vaaditaan enemmistö, 2/3, 3/5 jne. Tulee sanasta multisignature.

NFT

Non-Fungible Token. Digitaalisen omistajuuden tunniste, jota ei voi olla kahta samanlaista. 

NGU

Number Go Up. Bitcoinin sisäänrakennettujen ominaisuuksien vuoksi sen arvo fiat-valuutassa nousee tasaisesti. Tähän viitataan lyhenteellä NGU.

Node

Tyypillisin suomennus solmu. Lohkoketjun ylläpidosta ja turvallisuudesta vastaava verkon jäsen. Nodet lataavat tietokoneilleen koko lohkoketjun historian ja vahvistavat näin ollen lohkoketjuun rekisteröidyn tiedon koko verkon jäsenille. Aktiivisten solmujen määrä verkossa on vahva mittari verkon turvallisuudelle sekä käyttöasteelle.

Nonce

Tulee englannin kielen sanoista Number only used once. Olennainen numero, joka kryptovaluutan louhijan tulee selvittää löytääkseen seuraavan lohkoketjun lohkon ja saadakseen siitä palkkion. Olennainen termi louhijoille, ei niinkään lohkoketjun muille käyttäjille.

Private key

Salattu henkilökohtainen avain, joka vaaditaan kryptovaluuttojen siirtoja varten. Ikäänkuin pin-koodi, joka ei ole näkyvissä lohkoketjun muille käyttäjille. Tämä avain sekä tekee salauksen, että purkaa sen.

Proof of Work

Suomeksi työntunniste. Konsensusalgoritmi, jossa louhiminen tapahtuu tietokoneilla tai erikoisvalmisteisilla louhintalaitteilla. Uuden lohkon löytäminen vaatii kirjaimellisesti laskentatehoa eli -työtä, josta myös nimi tulee. Hajautetuin vaihtoehto konsensusalgoritmeille. Proof of Work -konsensusalgoritmia käyttävät mm. Bitcoin sekä Dogecoin.

Proof of Stake

Konsensusalgoritmi. Rahan tai panoksen tunniste. Yleisin konsensusalgoritmi, jossa valuuttaa steikkaamalla pääset validoimaan maksuja sekä ylläpitämään verkon turvallisuutta. Proof of Stake -algoritmissa steikattu raha toimii vakuutena verkon muille käyttäjille ja kannustaa noudattamaan verkon sääntöjä.

Public key

Julkinen avain, joka näkyy lohkoketjun muille käyttäjille. 

Salamaverkko

Bitcoinin lohkoketjun päällä oleva teknologiamuoto, joka mahdollistaa BTC-siirrot lohkoketjun ulkopuolella salamannopeasti ja edullisesti. Näin ollen itse lohkoketjun protokollaa tai lohkon kokoa ei tarvitse muuttaa.

Satoshi, Sat

Yksi Bitcoin jaetaan 100 miljoonaan satoshiin. 

Smart contract

Katso kohta älysopimus.

UTXO

Tulee sanoista Unspent Transaction Output. UTXO on ikään kuin lompakossasi olevien setelien yhteismäärä ja täten käyttämätöntä valuuttaa, johon sinulla on oikeudet. Input ja output ovat kaikkina aikoina samat lohkoketjun sisällä, sillä liikutetut kolikot ovat aina jonkun hallussa. 

Whale

Suuri sijoittaja, joka pystyy liikuttamaan markkinoita sekä nousu- että laskujohteisesti. 

White paper

Kunkin kryptovaluutan perimmäinen tarkoitus tiivistettynä yhteen dokumenttiin. Vastaa käytännössä yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa.

Älysopimus

Lohkoketjuteknologiaa hyödyntämällä toteutettu osapuolten välinen sopimus, joka voi olla täysin riippumaton ulkopuolisista tahoista. Perustuu logiikkaan If this then that, joten sopimusehdot voivat olla myös monimutkaisempia. Älysopimukset mahdollistavat esimerkiksi kahden osapuolen välisen kaupankäynnin ilman kaupanvahvistajaa. Osapuolet voivat täten luottaa toisiinsa ilman välikäsiä matemaattisiin sääntöihin pohjautuvan algoritmin nojalla. 

Mikäli olet kiinnostunut kryptovaluutoista enemmän ja haluat osana suurempaa yhteisöä, suosittelemme tutustumaan Konsensus RY:n toimintaan. Konsensus RY on Suomen tunnetuin Bitcoinista sekä kryptovaluutoista suomeksi tiedottava yhdistys. Heidän kädenjälkeään ovat myös useat kryptotermien ensimmäiset käännökset. Konsensus RY ottaa vastaan uusia jäseniä kryptoskenestä kiinnostuneille. Jäsenyys on maksutonta. 

Kryptosanomat.com ei ole virallisessa yhteistyössä järjestön kanssa, vaan haluamme kasvattaa sekä edistää yleistä tietoisuutta kryptovaluuttoja kohtaan. 

Luitko jo nämä?

Mikä on Bitcoin?

Justus Riekkinen

Mikä on paras kryptolompakko? (2022)

Teemu Pesonen

Mikä on Ethereum?

Teemu Pesonen